Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2017

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Sinh học

Đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Sinh học bắt đầu thi 10 giờ 00 phút sáng ngày 23/6  với hình thức trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi trong thời gian làm bài là 50 phút. Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình Daihocdieuduong.com theo Vndoc đã kịp thời sưu tầm được Đề và Đáp án môn Sinh học THPT Quốc gia 2017 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

daihocdieuduong.com sẽ cập nhật đề thi và đáp án trong thời gian sớm nhẩt

Xét tuyển học bạ THPT cấp 3 vào Đại học Điều dưỡng 

Đăng ký học Đại học Điều dưỡng chính quy 2017 có cơ hội Du học Nhật bản toàn phần

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh năm 2017 mã đề 221

81. B82. A83. A84. B85. C86. B87. C88. A
89. B90. C91. C92. A93. A94. D95. D96. A
97. A98. C99. B100. C101. D102. C103. B104. C
105. B106. A107. A108. C109. A110. B111. A112. B
113. A114. A115. B116. C117. B 118. B119. C120. B

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh năm 2017 mã đề 211

81. B82. C83. B84. A85. D86. C87. D88. A
89. C90. C91. D92. D93. B94. B95. C96. A
97. D98. C99. D100. D101. C102. A103. A104. B
105. D106. D107. C108. A109. C110. D111. D112. D
113. C114. A115. C116. A117. D118. A 119. D120. A

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh năm 2017 mã đề 215

81. C82. C83. A84. C85. A86. D87. C88. A
89. D90. D91. A92. B93. D94. B95. B96. D
97. B98. B99. A100. D101. A102. C103. B104. D
105. A106. B107. D108. B109. A110. B111. D112. B
113. D114. A115. A116. A117. D118. A 119. B120. D

 Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh năm 2017 mã đề 217

81. C82. A83. D84. A85. B86. A87. A88. A
89. D90. B91. C92. D93. A94. B95. C96. B
97. A98. A99. D100. A101. C102. C103. B104. C
105. A106. D107. A108. C109. D110. B111. C112. C
113. B114. C115. D116. D117. B118. B119. D120. B

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh năm 2017 mã đề 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

Đề thi chính thức THPT Quốc gia 2017 môn Sinh học mã đề 221

Sinh học THPT

Sinh học THPT

Sinh học THPT

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2017 để xem.
daihocdieuduong.com theo vndoc

Comments