Tài liệu môn Tin học hóa hoạt động Thông tin - Thư viện

đăng 06:37, 25 thg 1, 2018 bởi Đại học Điều Dưỡng Hà Nội   [ đã cập nhật 20:26, 11 thg 3, 2018 ]
     Thư viện trường học là một bộ phận trọng yếu, không thể thiếu được ở các trường phổ thông, bằng phương tiện sách, báo, đang góp phần quyết định chất lượng và không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy của giáo viên, mở rộng kiến thức và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.
     Hiện nay, đứng trước những nhiệm vụ to lớn của công cuộc cải cách giáo dục, đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đặt biệt là việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin - thư viện . Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao năng lực tổ chức quản lí thư viện trường học, cán bộ thư viện trường học, ngoài việc mở rộng kiến thức nói chung,  cần phải nắm vững kỹ thuật nghiệp vụ thư viện truyền thống, biết ngoại ngữ, biết tin hoc, mới có thể đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của giáo viên và học sinh đối với sách báo và thông tin khoa học.
http://www.daihocdieuduong.com/dai-hoc-dieu-duong/xet-tuyen-thpt-cap-3-vao-dhai-hoc-dhieu-duong

 1. Phần mềm Thư viện điện tử WinIsis        >>>>>>>>>> Tải về 
 2. Chương 1. Tổng quan về tin học hóa hoạt động Thông tin - Thư viện   >>>>>>>>>> Tải về 
 3. Chương 2. Cài đặt WinIsis    >>>>>>>>>> Tải về 
 4. Chương 3. Xây dựng Cơ sở dữ liệu WinIsis            >>>>>>>>>> Tải về 
 5. Chương 4. Ngôn ngữ tạo Format WinIsis  >>>>>>>>>> Tải về 
 6. Chương 5. Ngôn ngữ tìm tin WinIsis     >>>>>>>>>> Tải về   
 7. Tài liệu thực hành mới nhất WinIsis  >>>>>>>>>> Tải về 
 8. Đề thi hệ số 1 bổ sung>>>>>>>>>> Tải về 
 9. Phần mềm Winrar      >>>>>>>>>> Tải về 
 10. Phần mềm Vietkey     >>>>>>>>>> Tải về  
 11. Format hiện hình MFN >>>>>>>>>> Tải về 
 12. Tài liệu thi hệ số 1   

 13. Đề thi hệ Số 2
>>>>>>>>>> Tải về

>>>>>>>>>> Xem tại đây
                                            

                                                                       
                                    
                                                  
                                                      
                                                          
                                                                                 
                                                                                  
                                                                                    
                                                                             
                                                                                  
Comments