Sẽ xóa bỏ trình độ trung cấp điều dưỡng, trung cấp hộ sinh trong thời gian tới.

đăng 20:40, 20 thg 1, 2018 bởi Đại học Điều Dưỡng Hà Nội
Xóa bỏ trình độ trung cấp điều dưỡng, trung cấp hộ sinh khi tuyển công chức?
liên thông đại học điều dưỡng 2018

Từ 1/1/2021, các cơ sở y tế chỉ tuyển viên chức có trình độ cao đẳng; từ 1/1/2025 số viên chức trung cấp phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng, đại học điều dưỡng.
Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp có 4 hạng từ cao đến thấp (hạng I- IV). Đối với chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược hạng IV quy định trình độ trung cấp, tuy nhiên đến năm 2021 sẽ phải chuẩn hóa trình độ cao đẳng để hội nhập các nước ASEAN.

Phát hiểu tại hội nghị ngày 2/3, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, việc chuẩn hóa trình độ đào tạo chức danh nghề nghiệp hạng IV là cao đẳng được thực hiện theo lộ trình, tránh tạo tâm lý bất ổn. Theo đó, từ 1/1/2021 chỉ tuyển viên chức có trình độ cao đẳng; từ 1/1/2025 số viên chức có trình độ trung cấp phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng, đến lúc đó không có chức danh trình độ trung cấp.

Theo Thứ trưởng Tiến, vấn đề đặt ra đối với các đơn vị sự nghiệp y tế cần có kế hoạch đào tạo, viên chức đã được tuyển dụng cần được chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng. Các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trong việc đào tạo chuẩn hóa đội ngũ viên chức đạt tiêu chuẩn theo quy định của chức danh nghề nghiệp, đặc biệt là điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược.

Hiện Việt Nam có 40 trường đại học, 68 trường cao đẳng, 71 trường trung cấp đạo tạo nhân lực y tế. So với các trường nghề khác thì trung cấp y, dược nhiều năm nay vẫn thu hút rất đông học sinh.
 
Nguồn VNexpress

Comments