Liên thông từ cao đẳng điều dưỡng lên đại học điều dưỡng

Thông báo liên thông Đại học Điều dưỡng từ trình độ cao đẳng 

liên thông cao đẳng lên đại học ngành điều dưỡng


THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng liên thông từ trình độ cao đẳng

- Căn cứ Quyết Đinh 1495/BGDĐT ngày 25 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Cho phép Trường Đại học Đông Đô đào tạo chuyên ngành Đại học điều dưỡng chính quy

- Căn cứ Công văn số 15/TB-ĐHDD ngày 30 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô V/v Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng chính quy và hoàn thiện kiến thức liên thông cao đẳng điều dưỡng lên Đại học điều dưỡng chính quy

- Văn phòng tuyển sinh Đại học Điều dưỡng  thông báo tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hoàn thiện kiến thức liên thông từ trình độ cao đẳng cấp bằng đại học chính quy, cụ thể như sau:

1. Ngành đào tạo: Điều dưỡng

2. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

3. Đối tượng tuyển sinh: Có bằng cao đẳng thuộc khối ngành sức khỏe, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

4. Chỉ tiêu: 80 chỉ tiêu

5. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

6. Các môn xét tuyển:

- Dựa trên bằng trung cấp, cao đẳng theo quy định Bộ GD - ĐT

- Dựa trên bảng điểm tốt nghiệp so với chương trình khung đào tạo ngành điều dưỡng trinh độ đại học.

7. Thời gian học: 2 năm

8. Học phí: 1.500.000đ/tháng (20 tháng/khóa)

9. Địa điểm đào tạo: Văn phòng tuyển sinh Đại học Điều dưỡng Số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

10. Hồ sơ đăng ký dự thi liên thông đại học điều dưỡng

- Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp khối ngành sức khỏe.

- Bản sao hợp pháp giấy khai sinh

- 04 ảnh chân dung 4 x 6 ( chụp trong vòng 6 tháng gần đây)

- 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại người nhận.

11. Lệ phí

- Lệ phí tuyển sinh: 950.000đ/thí sinh

12. Thời gian đăng ký, dự kiến ôn thi, thi, công bố kết quả và nhập học

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 10/5/2017 đến 31/7/2017

- Thời gian xét tuyển: 10/6/2017 đợt 1 - 5/8/2017 đợt 2

- Ngày nhập học: 20/06/2017 đợt 1 - 16/8/2017 đợt 2

13. Địa chỉ liên hệ

Phòng tuyển sinh - Đào tạo Đại học điều dưỡng
Địa chỉ: 501, Nhà B, Số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0462.601.456 - 0986.425.099
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Tags: Liên thông đại học điều dưỡng , đại học dược , đại học điều dưỡng , trường đại học dược hà nội , điểm tuyển sinh đại học điều dưỡng , địa điểm trường đại học điều dưỡng, liên thông đại học điều dưỡng , liên thông đại học dược , lên thông đại học dược, tuyên sinh đại học điều dưỡng năm 2017,

Tuyên sinh đại học điều dưỡng , đại học điều dưỡng hà nội, đại học điều dưỡng , trường đại học dược hà nội , điêm tuyên sinh đại học dược , địa điểm trường đại học điều dưỡng, liên thông đại học điều dưỡng , liên thông đại học dược , lên thông đại học dược chính quy, tuyên sinh đại học điều dưỡng chính quy năm 2017,
Tuyên sinh điều dưỡng đại học năm 2017, cử nhân điều dưỡng,
Tuyên sinh liên thông đại học, tuyên sinh , liên thông,

Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành điều dưỡng
Liên thông đại học điều dưỡng hà nội , đại học y, đại học dược ,
Liên thông đại học điều dưỡng chính quy , đại học y, đại học dược, đại học điều dưỡng,
Liên thông đại học điều dưỡng 2017 , cao đăng y, cao đăng dược ,
Liên thông đại học điều dưỡng , điểm chuân đại học dược hà nội ,
Điểm chuẩn đại học y dược hà nội , đại học y, đại học điều dưỡng,
Điểm chuẩn đại học dược hà nội , đại học y, đại học điều dưỡng hà nội,
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng hà nội , xét tuyển đại học điều dưỡng
Thông báo tuyển sinh đại học điều dưỡng hà nội ,
Thông báo tuyên sinh đại học y dược hà nội , đại học điều dưỡng
Thông báo tuyên sinh đại học y , liên thông y, đại học dược, đại học điều dưỡng,
Thông báo tuyển sinh đại học , đại học y, đại học dược , đại học điều dưỡng ,
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng , đại học y, đại học dược ,
Thông báo tuyên sinh đại học y hà nội , đại học y, đại học điều dưỡng ,
Thông báo tuyên sinh đại học y hà nội năm 2017, đại học y, đại học dược ,
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng hà nội năm 2017, đại học y, đại học điều dưỡng, 
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng hà nội năm 2017, đại học y, đại học điều dưỡng , liên thông đại học điều dưỡng 2017
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng hà nội năm 2017, đại học y, đại học dược ,tuyển sinh đại học y hà nội , tuyen sinh dai hoc y ha noi , tuyen sinh dai hoc duoc ha noi , tuyen sinh dai hoc y duoc ha noi , tuyen sinh dai hoc dieu duong ha noi, tuyen sinh dai hoc nam 2017, dia chi tuyen sinh dai hoc dieu duong, dia chi tuyen sinh dai hoc y , dia chi tuyen sinh dai hoc y duoc ha noi , dia chi tuyen sinh dai hoc dieu duong ha noi, dia chi tuyen sinh dai hoc y ha noi , dia chi tuyen sinh dai hoc dieu duong ha noi, dia chi tuyen sinh dai hoc duoc nam 2017, xet tuyên dai hoc , xet tuyên dai hoc y ha noi , xet tuyen dai hoc duoc ha noi , xet tuyen dai hoc y duoc ha noi , xet tuyen dai hoc dieu duong hà noi , xet tuyen dai hoc y duoc nam 2017 , xet tuyen dai hoc dieu duong ha noi nam 2017 , xet tuyen dai hoc dieu duong nam 2017 , xet tuyen dai hoc nam 2017, xét tuyên dai hoc dược năm 2017,Tuyên sinh liên thông đại học, tuyên sinh , liên thông,Liên thông đại học dược hà nội , dai hoc dieu duong, dai hoc dược ,Liên thông đại học điều dưỡng hà nội , đại học điều dưỡng, cao đại học dược ,Liên thông cử nhân điều dương , điều dưỡng đại học, đại học dược ,Liên thông đại học điều dưỡng , điểm chuẩn đại học điều dưỡng hà nội ,Điểm chuẩn đại học y dược hà nội , cử nhân điều dưỡng chính quy, cử nhân dược ,Điểm chuẩn đại học dược hà nội , đại học dược, liên thông điều dưỡng đại học ,Thông báo tuyên sinh địa học dược hà nội , đại học điều dưỡng,Thông báo tuyển sinh đại học điều dưỡng hà nội ,Thông báo tuyên sinh liên thông đại học điều dưỡng, xét tuyển đại điều dưỡng ,
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng, cử nhân điều dưỡng, đại học dược , đại học điều dưỡng,
Thông báo tuyển sinh đại học, đại học điều dưỡng, đại học dược dược , liên thông điều dưỡng,
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng , đại học dược, liên thông cử nhân điều dưỡng ,
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng hà nội , đại học điều dưỡng,
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng năm 2017, đại học điều dưỡng, đại học điều dưỡng,
Thông báo tuyên sinh điều dưỡng hà nội năm 2017, đại học điều dưỡng, đại học dược
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng hà nội năm 2017, đại học điều dưỡng, liên thông,
Thông báo tuyên sinh đại học điều dưỡng hà nội năm 2017, đại học y, đại học dược ,tuyển sinh dai hoc duoc hà nội , lien thong dai hoc duoc , tuyen sinh cao dang duoc ha noi , tuyen sinh dai hoc y duoc ha noi , tuyen sinh đại học dieu duong ha noi, tuyen sinh dai hoc nam 2017, dia chi tuyen sinh cao dang duoc , dia chi tuyen sinh cao dang y , dia chi tuyen sinh cao dang y duoc ha noi , dia chi tuyen sinh cao dang duoc ha noi , dia chi tuyen sinh cao dang y ha noi , dia chi tuyen sinh cao dang dieu duong ha noi, dia chi tuyen sinh dai hoc nam 2017, xet tuyên cao dang , xet tuyên dai hoc y ha noi , xet tuyen dai hoc duoc ha noi , xet tuyen cao dang y duoc ha noi , xet tuyen cao dang dieu duong hà noi , xet tuyen cu nhan dieu duong nam 2017 , xet tuyen dai hoc duoc ha noi nam 2017 , xet tuyen dai hoc dieu duong nam 2017 , xet tuyen dai hoc nam 2017, liên thông cử nhân điều dưỡng


Comments