Chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng Việt Nam

1. Bảo đảm an toàn người bệnh
2. Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh 
3. Thân thiện với người bệnh và người nhà người bệnh 
4. Trung thực trong khi hành nghề 
5. Duy trì và nâng cao năng lực chuyên môn 
6. Tự tôn nghề nghiệp 
7. Thật thà đoàn kết với đồng nghiệp 
8. Cam kết với cộng đồng và xã hội

Video trên Google Tài liệu


LIÊN HỆ:
Phòng tuyển sinh - Đào tạo Đại học điều dưỡng
Địa chỉ: 501, Nhà B, Số 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0462.601.456 - 0986.425.099Comments